Locatie Centrum

Lijnbaansgracht 241, 1017PH Amsterdam

Locatie Centrum-Oost

Windroosplein 96, 1018ZW Amsterdam

Klachtenregeling KNGF

Ondanks al onze inzet en waarborgen voor goede zorg en service, kan het voorkomen dat u ontevreden over iets bent of zelfs een klacht wilt indienen. U kunt uw op- en aanmerkingen altijd bespreken met één van onze medewerkers of uw klacht per mail bij ons indienen: info@ftamsterdam.nl

Als wij uw klacht niet naar wens hebben kunnen afhandelen, dan kunt u zich wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).