0203304855 info@ftamsterdam.nl

Klachtenregeling KNGF

Ondanks al onze inzet en waarborgen voor goede zorg en service, kan het voorkomen dat u ontevreden over iets bent of zelfs een klacht wilt indienen. U kunt uw op- en aanmerkingen altijd bespreken met één van onze medewerkers of uw klacht per mail bij ons indienen: info@ftamsterdam.nl

Als wij uw klacht niet naar wens hebben kunnen afhandelen, dan kunt u zich wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij een fysiotherapeut of manueel therapeut in Amsterdam? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie en Training Amsterdam
Lijnbaansgracht 241
1017 PH Amsterdam
020 3304855
info@ftAmsterdam.nl
www.ftAmsterdam.nl