Locatie Centrum

Lijnbaansgracht 241, 1017PH Amsterdam

Locatie Centrum-Oost

Windroosplein 96, 1018ZW Amsterdam

de slimste fysiotherapeut | Erik Obbens

Erik Obbens

Fysiotherapeut | Bewegingswetenschapper

Erik is na zijn VWO opleiding fysiotherapie gaan studeren in Amsterdam. Hij heeft zijn stage gedeeltelijk op de afdeling ‘Fysiotherapie bij handproblematiek’ aan de Vrije Universiteit volbracht. Daarnaast heeft Erik stage gelopen op de 1e Groepspraktijk. Dit is een samenwerkingsverband van individuele fysiotherapie-praktijken en andere lichaamsgerichte therapieën, waar hij na zijn opleiding aan het werk is gegaan. In 2016 is de 1e Groepspraktijk gevestigd onder Fysio Punt Zuid, dat een samenwerking is aangegaan met Fysiotherapie & Training Amsterdam (FTA). Fysio Punt Zuid is daarom per september 2022 verhuisd naar de FTA locatie Centrum-Oost.

Na de fysiotherapie opleiding heeft Erik de dagopleiding ‘Faculteit Bewegingswetenschappen’ aan de Vrije Universiteit gevolgd. Tijdens de studie heeft Erik zich gericht op de anatomie en de legitimering van fysiotherapie, zowel wetenschappelijk als sociaal maatschappelijk. 

Het praktische werk wat de fysiotherapie met zich meebrengt boeide Erik het meest, waardoor hij ondanks de cursussen manuele therapie door is gegaan met fysiotherapie. Nog altijd beleeft Erik veel plezier aan het vak. Het ontmoeten van allerlei mensen en het oplossen van bewegingsproblemen vind hij erg interessant. 

Door de jaren heen heeft Erik een groot netwerk binnen de regio Noord-Holland opgebouwd. Het netwerk van professionals kan een goede aanvulling zijn op het oplossen dan wel verbeteren van bewegingsproblemen. De totale breedte van bewegingsproblemen is zijn werkterrein geworden. Hij tracht aan te sluiten bij de nieuwe wetenschappelijke inzichten maar vindt ook dat de patiënt en de klachten richtinggevend moeten blijven. Kritisch kijken naar het resultaat van een interventie is voor Erik het belangrijkst. 

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar erik@ftAmsterdam.nl of bellen 

naar 06-15011559