Locatie Centrum-Oost

Windroosplein 96, 1018ZW Amsterdam

Vergoedingen & Tarieven

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat. Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Oefentherapie

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed. Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed. Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook of u een eigen bijdrage moet betalen.

Zorgverzekeraar contract met fysiotherapeut

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.

Welke klachten behandelt de fysiotherapeut?

Fysiotherapie en manuele therapie worden afhankelijk van uw aanvullend pakket voor 70% – 100% door uw aanvullende verzekering vergoed. De kosten voor fysiotherapie tot 18 jaar en/of vallend onder de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico! Fysiotherapie met een chronische indicatie wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten komen wel ten laste van uw eigen risico. Bent u bij een van de volgende maatschappijen verzekerd dan krijgt u 100% vergoed uit de aanvullende verzekering*:
alle zorgverzekeraars van 2020

Bron: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Staat uw verzekering er niet bij dan krijgt u minimaal 70% vergoed van de behandeling uit uw aanvullend pakket*. Afhankelijk van de afspraak die wij met uw verzekering hebben, wordt de factuur direct naar uw verzekering gestuurd of moet u de factuur zelf indienen. Als u de factuur zelf moet indienen dan zullen wij deze naar u e-mailen. Facturen worden bij uitzondering per post verstuurd. Hieraan zijn extra administratiekosten verbonden. U kunt altijd bij ons pinnen.

Tarievenlijst 2023

Zitting Fysiotherapie €42,85
Zitting Manuele therapie €57,30
Zitting Oedeemtherapie €56,15
Screening, intake en onderzoen & 1e behandeling manuele therapie €74,30
Screening, intake en onderzoek (met of zonder verwijzing) €52,85
Medische Personal Training (per uur, per persoon) €70,00
Medische Personal Training (per uur, per 2 personen) €90,00
Toeslag voor uitbehandeling €17,50
Toeslag voor behandeling inrichting €10,50
Screening €17,00
Telefonisch consult €42,85
Second opinion €62,00
Fysiotherapie Bewegingswetenschappen €47,85

Bij een niet nagekomen afspraak en/of niet 24 uur van te voren afgezegde afspraak betaald u 100% van het behandeltarief.