Search

Locatie Centrum-Oost

Windroosplein 96, 1018ZW Amsterdam

Search
Close this search box.

Privacybeleid

Wet bescherming persoonsgegevens

Bent u bij FysiotherapieAmsterdam onder behandeling, dan houdt uw therapeut een patiëntendossier van u bij. Hierin staan alle, voor de behandeling belangrijke, medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat het volgende is vastgelegd:

  1. het doel van de registratie,
  2. welke gegevens geregistreerd worden,
  3. welke personen toegang hebben tot het dossier,
  4. het recht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn dossier in te zien.

Elektronisch patiëntendossier

  • Naast uw behandelend fysiotherapeut hebben een aantal andere personen toegang tot uw dossier of tot een deel hiervan. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Voor al deze personen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • Uw patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Uw gegevens worden pas vrijgegeven nadat u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet openbaar gemaakt.
  • Uw patiëntendossier wordt niet besproken in het bijzijn van andere patiënten of derden.
  • In het kader van uw behandeling kan het wenselijk zijn om met uw huisarts of specialist te overleggen. Indien uw behandeling plaatsvindt na verwijzing van de huisarts of specialist, dan is voor dit overleg geen toestemming van de patiënt nodig. Indien uw behandeling plaatsvindt zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) dan dient de fysiotherapeut u toestemming te vragen voor het overleg.
  • Zijn uw patiëntgegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan mogen wij hiervan pas gebruikmaken na uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden bij voorkeur in een geanonimiseerde vorm gebruikt.
  • Na beëindiging van uw behandeling blijft uw dossier digitaal aanwezig binnen het softwaresysteem Intramed.

Behandelruimtes

Om uw privacy te waarborgen zijn onze behandelruimten afgesloten. De fysiotherapeuten hebben onderling afgesproken de behandelruimte alléén te betreden met toestemming van de behandeld fysiotherapeut.

Bent u van mening dat de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).